Terapia indywidualna

Z osobami dorosłymi pracujemy w nurcie psychodynamicznym. Naszą pracę opieramy na teorii i wiedzy  psychoanalitycznej. Wierzymy, że tym, co leczy, jest kontakt i relacja terapeutyczna. Dużo uwagi poświęcamy na wzajemnej interakcji między Pacjentem a Terapeutą, dostosowując techniki i strategie do indywidualnych cech i potrzeb Pacjenta. Podczas pracy z Pacjentem koncentrujemy się zarówno na przeżywanych przez niego emocjach, jego relacjach interpersonalnych i relacji terapeutycznej, omawiamy jego przeszłe  i teraźniejsze doświadczenia i wspólnie z Pacjentem poszukujemy i analizujemy jego nieświadome konflikty, deficyty (osłabione struktury psychiczne) i relacje z wewnętrznymi obrazami osób znaczących, które przyczyniają się do cierpienia Pacjenta.

 Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania zawodowe. Po  wysłuchaniu Pacjenta (konsultacje diagnozujące) określamy, czy i w jakim zakresie możemy się zająć jego problemem. Bardzo ważne są dla nas oczekiwania klientów, cele jakie zamierza osiągnąć w terapii. Gdy, w naszej opinii,  są one nierealne lub mamy poczucie, że nie możemy ich spełnić, szczerze o tym informujemy.

W naszej pracy głównie spotykamy się z osobami, które stoją na różnych „zakrętach życiowych”, jak np. kłopoty w relacjach z bliskim (partner, rodzice, dzieci), rozwód, żałoba, utrata pracy, niska samoocena i wiele innych. Pracujemy z osobami z zaburzeniami nastroju (depresja), osobowości, nerwicami, w stanach lękowych. Nasza oferta skierowana jest również do osób, które nie cierpią na poważniejsze problemy psychiczne, ale chciałyby zwiększyć dążą do samorozwoju, pogłębienia samoświadomości, zwiększenia wiedzy na temat swoich potrzeb i możliwości.

Mamy również doświadczenie w pracy z osobami chorymi na schizofrenię czy z doświadczeniem epizodu psychotycznego. W tym zakresie praca musi zawsze przebiegać równolegle z farmakoterapią (stały kontakt z lekarzem psychiatrą). Jest to warunek konieczny do podjęcia pracy terapeutycznej.

Jeśli jest to konieczne współpracujemy z lekarzem psychiatrą i terapeutą uzależnień.

Z osobami dorosłymi pracujemy w tzw.: psychoterapii krótkoterminowej lub długoterminowej. Wybór długości psychoterapii uzależniony jest od zdiagnozowanych potrzeb, możliwości i trudności Pacjenta.

Psychoterapia krótkoterminowa oznacza, że umawiamy się na zamknięty w czasie cykl spotkań, np.: na 3 miesiące, maksymalnie na rok. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min.

Psychoterapia długoterminowa nie ma określonego terminu końcowego,  jej zakończenie wiąże się z poczuciem, obu lub jednej ze stron, osiągnięcia zakładanych celów i utrwalenia zmian wewnątrzpsychicznych Pacjenta.  Spotkania odbywają się z częstotliwością jednej lub dwóch 50 minutowych sesji w tygodniu.

W indywidualnych przypadkach częstotliwość sesji może być większa. 

terapia_indywidualna_1

terapia_indywidualna_2

23 lutego 2021 – Światowy Dzień Walki z Depresją. Trzeba mówić o chorobie.

We wtorek miał miejsce Światowy Dzień Walki z Depresją. Problemy psychiczne dotykają 8 mln Polaków – wynika z …

Co to jest przesilenie zimowe? Kiedy występuje i jak sobie z nim radzić?

Przesilenie zimowe to początek astronomicznej zimy. Wypada wówczas najkrótszy dzień w roku, który trwa około 7–8 …

Kiedy kobieta kocha siebie

Zrzuca matkę z tronu. Próbuje uwieść ojca. Odkrywa swoją siłę. Chce być z mężczyzną, choć nie jest jej potrzebny …