Terapia młodzieży

Z młodzieżą pracujemy głównie w oparciu o kontakt werbalny, ale wykorzystujemy również metody psychoterapii dziecięcej tj. np.  rysunek.  W głównej mierze praca z młodym człowiekiem ma charakter wsparcia, a oddziaływania terapeutyczne oparte są głównie na doświadczeniu relacji z rozumiejącym terapeutą. Głównym celem psychoterapii młodzieży jest pomoc w przeżyciu i rozumieniu trudności wynikających z okresu dorastania.

W przypadku młodzieży zajmujemy się szeroko pojętymi problemami okresu dojrzewania i problemami szkolnymi oraz wynikającymi z tego zaburzeniami, jak np.: fobia szkolna, depresja młodzieńcza.

Jeśli jest to konieczne współpracujemy z lekarzem psychiatrą.

W przypadku osób niepełnoletnich pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicami (1,5 h). Podzielona jest na spotkanie z wszystkimi członkami rodziny, rozmowę z młodym człowiekiem i rozmowę z samymi rodzicami. W wyniku konsultacji podejmowana jest decyzja o kontakcie indywidualnym lub terapii rodzinnej.

 Pod względem częstotliwości spotkań i ich ilości trzymamy się formuły spotkań raz w tygodniu po 50 min. Ich ilość oraz charakter (czy są to spotkania wyłącznie z młodym człowiekiem czy z całą rodziną) ustalany jest w każdym przypadku indywidualnie i dostosowany do problemu.

Zarówno konsultacja, jak i spotkania terapeutyczne z udziałem osoby niepełnoletniej wymagają pisemnej zgody obydwojga rodziców lub prawnych opiekunów.

terapia_mlodziezy_1

terapia_mlodziezy_2

terapia_mlodziezy_3

23 lutego 2021 – Światowy Dzień Walki z Depresją. Trzeba mówić o chorobie.

We wtorek miał miejsce Światowy Dzień Walki z Depresją. Problemy psychiczne dotykają 8 mln Polaków – wynika z …

Co to jest przesilenie zimowe? Kiedy występuje i jak sobie z nim radzić?

Przesilenie zimowe to początek astronomicznej zimy. Wypada wówczas najkrótszy dzień w roku, który trwa około 7–8 …

Kiedy kobieta kocha siebie

Zrzuca matkę z tronu. Próbuje uwieść ojca. Odkrywa swoją siłę. Chce być z mężczyzną, choć nie jest jej potrzebny …