Terapia par

Psychoterapia par/rodzin zorientowana psychodynamicznie, którą wykorzystujemy w pracy z tego typu pacjentem opiera się głównie na pracy nad nieświadomymi konfliktami wewnętrznymi osób pozostających w związku/rodzinie oraz relacjami w jakie wchodzą osoby w dorosłym życiu zdeterminowanymi charakterem związków jakich doświadczali ze znaczącymi osobami w przeszłości. Przy takim założeniu, celem terapii par/rodzin jest więc zmiana poszczególnych członków rodziny, tak, by byli oni  zdolni do bycia w „zdrowym” związku. W sytuacji, gdy para/rodzina zgłasza się w kryzysie w pierwszej kolejności podejmowana jest praca nad jego zrozumieniem i przezwyciężeniem. Zdarza się, że w pracy z parami/rodziną wykorzystujemy również osiągnięcia teorii systemowej rodzin lub innych idei psychoterapeutycznych.

Psychoterapia par/rodzin jest terapią długoterminową, spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają 1,5 godziny. W indywidualnych przypadkach możemy zalecić konsultacje psychiatryczną, terapię indywidualną lub terapię uzależnień jednej lub obu osobom.

Pracujemy zarówno z parami heteroseksualnymi, jak i homoseksualnymi.

Spotkania odbywają się zwykle co dwa – trzy tygodnie i trwają 1,5 h

terapia_par_1

terapia_par_2