Psychologiczne wsparcie dla firm

Zadbaj o dobrą kondycję psychiczną swoich pracowników.

Pomoc psychologiczna w firmie, wsparcie psychoterapeutyczne czy dietetyczne to optymalne rozwiązanie dla osób pracujących stacjonarnie, ale szczególnie istotne dla pracowników pracujących w trybie pracy zdalnej.

W tych trudnych czasach szczególnie ważne jest, aby zadbać o pracowników i ich zdrowie gwarantując pomoc psychologa, ponieważ warunki pracy w dobie pandemii mogą powodować dodatkowy stres i nasilać poczucie lęku.

Badania wskazują, że wydajność pracy jest związana z dobrostanem psychicznym.
Wyniki badań potwierdzają tezę, że „szczęśliwi” pracownicy często mają wyższą wydajność.

Badania przeprowadzone w 2020 roku w Japonii i w Hiszpanii, analizujące wpływ pandemii Covid-19 na zdrowie psychiczne wskazały, że izolacja społeczna, status zatrudnienia, a zwłaszcza praca zdalna prowadziły do zwiększonego ryzyka wystąpienia depresji.

WHO szacuje, że depresja jest przyczyną 20% nieobecności w pracy.

Niedawne badanie przeprowadzone przez WHO szacuje, że depresja i zaburzenia lękowe kosztują światową gospodarkę ok. 1 bilion dolarów rocznie, w postaci utraconej produktywności.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ofertę pomocy psychologicznej dla Twoich pracowników 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.