Konsultacja z psychoterapeutą

Jest to pierwszy kontakt z psychologiem, podczas którego, w wyniku rozmowy, dochodzi do rozpoznania przyczyn doświadczanych trudności i dobrania najbardziej odpowiedniej formy dalszej pracy. Jedną z nich może być psychoterapia.

W przypadku jednak, gdy decydują się Państwo jedynie na konsultacje (bez skorzystania z terapii), zazwyczaj kontakt zamyka się po 1-3 spotkaniach, po których nasz specjalista udzieli Państwu możliwie pełnej informacji, jakie działania należałoby podjąć, aby skutecznie poradzić sobie z problemem.

Zwykle konsultacje psychologiczne są przeprowadzane przez psychologa, który dokonuje wstępnej diagnozy, wyjaśnia naturę zgłaszanych problemów i przekazuje wytyczne co do dalszego postępowania. W niektórych przypadkach, jeżeli ma to uzasadnienie, psycholog może skierować państwa do psychiatry.

Pierwsze spotkanie jest również po to, by zapoznać się z metodami pracy psychoterapeuty i bardziej świadomie zdecydować o dalszej współpracy, ponieważ sukces udanej psychoterapii zależy w dużej mierze od osobistej motywacji i gotowości do podjęcia pracy nad zmianą.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ofertę pomocy psychologicznej dla Ciebie.

terapia_indywidualna_1

terapia_indywidualna_2